Metóda One Brain


Metóda One Brain predstavuje veľmi jemný a nenáročný spôsob ako identifikovať a odstrániť stres, traumy súčasne i minulé. Názov metódy One brain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, kedy pravá aj ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

Pravá mozgová hemisféra

Pravá mozgová hemisféra je nositeľkou umeleckých schopností, našej tvorivosti, originality, je schopná neobmedzeného vnímania, nie je limitovaná časom, predstavuje ženskú energiu nášho ja.

Ľavá mozgová hemisféra

Ľavá mozgová hemisféra uvažuje logicky, analyzuje, kontroluje, manifestuje, ovláda a je nositeľkou mužskej časti nášho ja.

Postup pri metóde One Brain

Facilitátor (absolvent kurzov metódy One Brain) získava informácie o človeku, s ktorým pracuje, prostredníctvom svalového testu. Pomocou tohoto testu dokáže zistiť, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku. Samotné zlepšenie je spôsobené obnovením energetickej rovnováhy, ktorá bola narušená. Náprava /zvládnutie stresu/ sa dosahuje jednoduchými cvičeniami, dotykmi akupresúrnych bodov, prípadne i svetelným pôsobením. Súčasného človeka prekvapí jednoduchosť, jemnosť a pritom účinnosť tejto metódy.

Stres a ako ho zvládať

Stres je súčasťou nášho každodenného života. Neustály tlak v zamestnaní a rodinnom živote nás sprevádza na každom kroku. Stres sa stáva naším sprievodcom od ranného naháňania autobusu až po prácu dlho do noci. A dôsledky? Nepriaznivé vplyvy na telo, myseľ a dušu. Možno neuveríte, ale stres môže byť hlavnou príčinou civilizačných chorôb!

Overené príklady z praxe, kde sa metóda One Brain osvedčila sú: stres, dyslexia, hyperaktivita – ADHD, strach, bolesť, úzkosť, fajčenie, depresia, zlozvyk, obezita, klamstvo, žiarlivosť a mnohé iné.

Použitím techník ONE BRAIN je možné uvoľniť stres, a tým napomôcť organizmu k jeho sebaozdravovaniu a regenerácii. Môže tak dôjsť k zmierneniu až odstráneniu rôznych druhov strachov, úzkostí, bolestí i depresií.

Existujú dva základné spôsoby riešenia:

  • 1. rýchlejší – formou kurzov
  • 2. pomalší – formou individuálnych konzultácií

Prácou na sebe môžeme znovu objaviť náš talent, jedinečné schopnosti, ktorými sme všetci obdarovaní. Zmyslom je znovu nájsť radosť zo života, spokojnosť, stíšenie svojho JA, vyzrievanie v láske a dospievaní.

Kurzy

Prihlasovať sa na jednotlivé kurzy môžete prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Viac informácii nájdete na stránkach termíny a témy kurzov:

Zľavy z kurzovného platia nasledovne:

  • 20%  učitelia, starobní dôchodcovia a študenti
  • 50%  ďalší rodinný príslušník

Témy kurzov

1. NÁSTROJE PROFESIE

Venuje sa základnej filozofii Three in One (zjednotenie tela mysle a ducha) – príčiny a následky stres a nácvik svalového testu. Naučíte sa pracovať s Barometrom správania (“mapa pocitov”) a niekoľko korekcií na pomoc sebe alebo iným, keď sme v strese. Rozsah: 14 hodín (2 dni)  Cena: 117 €

2. ZLEPŠI UVEDOMENIE UČENIA SA

Predstavuje systém, “Jednotného mozgu”, detailne prepracovaný program na uvoľnenie energetických blokov mozgu a tela, ktoré spôsobujú poruchy učenia v škole. Kurz je špecificky zameraný na problémy dyslexie. Na kurze sa naučíte pracovať s vekovým recesom (pri plnom vedomí, bez použitia zmeneného stavu vedomia). Rozsah: 21 hodín (3 dni)  Cena: 176 €

3. KÓD TELA

Počas kurzu odhalíte spojitosť medzi črtami tváre, charakteristickými znakmi tela (štruktúrou) a správaním a konaním človeka (funkciou). Budete mať možnosť zbaviť sa stresu s nimi spojeného. Rozsah: 28 hodín (4 dni) Cena: 226 € (6800 Sk)

4. JEDNOTNÝ MOZOG PRE POKROČILÝCH

Podrobnejšie sa venuje emocionálnym príčinám dyslexie, rozširuje ponuku testovacích aj korekčných techník určených na nápravu energetických blokov. Dôraz kladie na využitie Barometra správania pri riešení fyzických následkov stresu. Rozsah: 28 hodín (4 dni)  Cena: 226 €

5. HLASNEJŠIE AKO SLOVÁ

Štruktúra/funkcia – ďalších viac ako 20 čŕt tváre a tela. Odblokovania na popieranie svojej individuality. Rozsah: 28 hodín (4 dni)  Cena: 226 €

6. ŠTRUKTURÁLNA NEUROLÓGIA

Teória 5 prvkov, meridiány, vizuálne motivačné karty, správanie pri bolesti, – fyzické následky – “zranenej duše”. Rozsah: 28 hodín (4 dni)   Cena: 226 €

7. VZŤAHY V OHROZENÍ

Predkovia, rodičia, súrodenci, vrstovníci, partneri a priatelia, ale aj vlastné ja a svet v ktorom žijem – pochopenie a riešenie emocionálneho stresu vo vzťahoch k všetkým a všetkému. Rozsah: 28 hodín (4 dni)  Cena: 269 €

8. TELESNÉ OKRUHY, BOLESŤ A POROZUMENIE

Práca s 18 svalovými okruhmi, techniky na odblokovanie stresu z nehôd a úrazov, model 5 prvkov a meridiány, téma “Vyhýbania sa”. Rozsah: 35 hodín (5 dni)  Cena: 313 €

9. DETSTVO, SEXUALITA, STARNUTIE

Pokračujeme odblokovávaním tém detských strachov a správania založeného na týchto bolestivých skúsenostiach. Rozsah: 35 hodín (4 dni)  Cena: 269 €

10. DOSPIEVANIE, ZRELOSŤ A LÁSKA

Skúma korene našich osobných aj profesionálny úspechov alebo zlyhaní, ktoré ovplyvnili naše skúsenosti z druhého a tretieho sedemročného cyklu života. Niektoré z tém: “posluhovanie”, “pomsta”.

11. FALICITÁTORSKY KURZ

12. CHAMTIVOSŤ, VINA A BOH

Tu sa ponoríme hlbšie do vrstiev nášho seba-popierania. Táto téma mieri ku koreňom ľahostajnosti, ktorá prispieva k chamtivosti, chamtivosť vedie k pocitom viny a vina nám odoberá osobnú zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote.

Kurzy je možné navštevovať len v uvedenom poradí, a pre každý z nich je bezpodmienečne nutné absolvovať predchádzajúci. Materiály pre jednotlivé kurzy nadväzujú na kurzy predchádzajúce.

Termíny kurzov

Termíny pridávame podľa záujmu.


OKTÓBER
– Nástroje profesie
NOVEMBER –  Zlepši uvedomenie učenia sa
DECEMBER – Kód tela

Zľava pre rodinného príslušníka 50%.

Prihlásiť sa môžete:
telefonicky: 0918 535 648
mailom:
nogova@uzdrav.sk

Viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdete TU.

Tešíme sa na Vás!

Krátke programy

MINIKURZY

Pre veľký záujem o rôzne témy kurzov sme zaradili aj krátke jednodňové programy.

ALERGIE

Špeciálny kurz na odstránenie emocionálnych stresov, ktoré spôsobujú rôzne alergické reakcie, teda odmietanie niekoho, alebo niečoho. Ak sa odblokuje emocionálny stres, telo môže začať s uzdravovaním.

ČAKAJÚCE KILÁ

Aj vy máte na sebe kilá ktoré čakajú až im dovolíte odísť? Prečo ich stále máte , ako ste k nim prišli , že sa dajú vyzliecť ako staré šaty a čo pre to treba urobiť, zistíte na tomto minikurze pri dobrej zábave.

HOJNOSŤ

Minikurz, ktorý už tradične býva pred Vianocami, aby sme sa naladili a otvorili brány hojnosti ktorú si želáme. Každý má vlastnú predstavu hojnosti a každý pracuje na tej svojej. Hľadáme a odstraňujeme tie stresové bloky, pre ktoré sami k sebe túto hojnosť nepustíme.

MOZOG & BAROMETER

Keby sme sa tak veľmi nezameriavali na veci, ktoré nechceme, mohli by sme si vytvoriť, to čo chceme. Prostredníctvom barometrických slov môžeme nájsť silu upevniť tieto pozitívne zmeny. Dovoľme nášmu mozgu, bez ohľadu na náš systém presvedčenia, naplno nám slúžiť celou jeho neobmedzenou funkciou.

NESCHOPNOSŤ UČIŤ SA

Nezáleží na tom či sme presvedčení že naša „neschopnosť učiť sa „ bola spôsobená bezcitnosťou iných, alebo našimi vlastnými pochybnosťami o sebe. Nezmyselne sa domnievame, že nemáme inú VOĽBU ako s tým žiť. V skutočnosti máme VOĽBU vždy, ak sme ochotní sa rozhodnúť. A čo naša „neschopnosť učiť sa „ žiť ?

ODPUSTENIE

Každý má dostatok dôvodov odpustiť sám sebe. Dokým to neurobíme, nedokážeme žiť celým srdcom. Nenastal už čas žiť naplno? Ak so mnou súhlasíte, prvým krokom k tomu je prijať veci okolo nás, seba i ostatných takých akí sú. Aby sme to dokázali , je treba odstrániť bloky z minulosti, ktoré nám v tom bránia.

ZNEUŽÍVANIE

Každý z nás bol zneužitý niekým iným. Každý z nás zneužíval iných. Každý z nás zneužíval sám seba. Zneužitie používame ako výhovorku na to, že sa nám v živote nedarí. Je čas s tým skončiť. ŽIARLIVOSŤ alebo „ Vlastním ťa“ ,  „ Si mi dlžný „. Žiarlivosť, závisť, či vytváranie si neuskutočniteľných cieľov a ideálov je výborný spôsob na ničenie seba samého. Tento kurz sa venuje odstráneniu blokov, kvôli ktorým sa stávame obeťami svojich vlastných negatívnych a deštruktívnych myšlienok a navráteniu sebaúcty.

Rodinné konštelácie


VNÚTORNÁ SLOBODA

Všetci chceme byť šťastní a slobodní. Naše šťastie hľadáme – budujeme na úspechu vo vonkajšom svete – v rodine a práci, v ľuďoch a situáciách.

MOŽNOSTI SKUTOČNÉHO NAPLNENIA?

Neprichádzajú z vonku, sú priamo v našom vnútri! Keď si uvedomíme túto skutočnosť, začneme sa na život, svoju rodinu a tiež na seba dívať novými očami. V systémovej terapii sa zistilo, že spojenie s členmi našej rodiny  a ich osudmi je ďaleko silnejšie, než sme si toho vedomí.

Ukázalo sa tiež, že v rodinnom systéme funguje prirodzený rád = rád lásky. Rešpektovanie tohto rádu nám umožní stáť v rodine na svojom pravom mieste, na mieste, ktoré nám umožní cítiť svoju silu a podporu rodiny. V mnohých rodinách je rád lásky ťažko poškodený. Príčin môže byť veľa, od bolestných zážitkov z detstva, cez nadradenie potrieb spoločnosti nad  potreby rodiny a ich členov až po neschopnosť vysporiadať sa a to predovšetkým so smrťou v rodine. Tieto vplyvy nie sú súčasťou našich emócií, necítime ich a tak nevedomky ideme proti rádu lásky.

Rodinné konštelácie vynášajú tento skrytý rád lásky na svetlo. Ukazujú nám ako sme stotožnení s inými členmi nášho rodinného systému a či sme na seba prevzali pocity niekoho iného. Môže to byť napr. matkina alebo otcova nevyliečená bolesť z lásky, ktorá kedysi z nejakého dôvodu skončila. Konštelácie nás tiež môžu priviesť k prijatiu svojich rodičov, ktorých sme podvedome odmietali alebo sme nimi opovrhovali. Môžeme prijať to, čo sa nevydarilo, nájsť spôsob  ako sa vymaniť zo spomínaných stotožnení.

Rodinné konštelácie sú silnou metódou práce s ľuďmi. Úspech konštelácie nemusí byť okamžitý, je to proces, ktorý môže trvať roky. Výsledok konštelácií je často prekvapivý a my a tiež naše ďalšie generácie môžeme žiť  plnohodnotný život v láske rodiny.

Zdroj: Wilfried Nelles RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Kontakt

uzdrav s.r.o.
Tajovského 5
010 01 Žilina

Jaroslav Karban
Consultant Facilitator, Advanced Instructor
karban@uzdrav.sk
tel.: 0905 199 870

Mária Nogová
Consultant Facilitator, Instructor
nogova@uzdrav.sk
tel.: 0918 535 648

Individuálne konzultácie po vzájomnej dohode.

metóda odblokovania emocionálneho stresu